Spoedeisende hulpverlening bij slachtoffers


SEHSO is het onderdeel Health van Safety and Health Officer. De naam van het certificaat is SEHSO Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers. Veel mensen noemen het EHBO.

Wet- en regelgeving

Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang
Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers is een, door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aangewezen certificaat voor de kinderopvang inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat.

Erkenning in België
Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers is voor bedrijfseerstehulp in België erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Wij staan onder de naam Nedcert Opleiders vermeld op de lijst van instellingen die vorming en bijscholing aan hulpverleners verstrekken en die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen I.5-11 en I.5-12 van de codex over het welzijn op het werk (titel 5 van boek I).


Gegevens deelnemers

Na het bestellen van een opleiding ontvangt u een mail van ons om de gegevens van de deelnemer(s) door te geven.
De benodigde gegevens zijn:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Emailadres

Iedere deelnemer krijgt toegang tot het online systeem van Nedcert om het meest recente lesboek te downloaden. En om na afloop het behaalde certificaat te kunnen downloaden.