Brand en ontruiming (SEHCI)

 278,30  230,00

Artikelnummer: SEHCI Categorie:

Beschrijving

In de Arbeidsomstandighedenwet staat; de bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting,
zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid (de BHV taken) genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.
In sommige organisaties is dus het hebben van Safety and Health Officers noodzakelijk.

Vrijwel de hele Arbeidsomstandighedenwet gaat over zaken die de werkgever moet regelen. De werkgever is de eindverantwoordelijke maar laat veelal de operationele taken uitvoeren door 1 of meerdere Safety and Health Officers met SEHSO en SEHCI. De naam van het certificaat is SEHCI Spoedeisende Hulpverlening bij Calamiteiten en Incidenten. De meeste mensen noemen het gewoon Hoofd BHV + Preventiemedewerker.

Inhoud van de cursus SEHCI

 • preventie, bescherming en bedrijfshulpverlening
 • relevante wet- en regelgeving
 • praktisch toepassen van de NEN 4000 en 8112
 • opstellen van de RI&E en de preventie van arbeidsrisico’s
 • kennis van gevaarlijke stoffen
 • opzetten en onderhouden van het BHV-plan met bijbehorende deelplannen
 • opzetten en onderhouden van de BHV-organisatie
 • risico- en crisiscommunicatie en het communiceren met portofoons
 • beperken en bestrijden van brand met diverse blusmiddelen
 • leiding geven aan een ploeg
 • evacuatie en ontruiming

Onze instructeurs

Er wordt les gegeven door gecertificeerde NedCert instructeurs die op moderne wijze, compacte no-nonsense cursussen verzorgen met veel praktijkoefeningen. Door het toepassen van een uitgebalanceerde mix van leerstijlen zijn de cursussen van begin tot eind leuk, leerzaam en boeiend. Wij houden de groepen klein zodat er veel persoonlijke aandacht is.

Het SEHCI certificaat

Het examen wordt afgenomen door NedCert Certificering volgens ISO 17024. Als men slaagt dan ontvangt men het certificaat SEHCI-Spoedeisende Hulpverlening bij Calamiteiten en Incidenten. Het certificaat is 5 jaar geldig. Jaarlijkse nascholingsdag is verplicht.

De SEHCI cursusprijs

Inclusief gebruik oefenmaterialen, gratis koffie/thee, gratis lunch en examengeld.